FIAT Automobili Srbija

FIAT„Amiga“ je tokom 2010. i 2014. godine uspešno realizovala veći broj pojedinačnih ugovora za investitora „FIAT automobili Srbija“ (FAS) u Kragujevcu, gde je svaki kvalitetno završeni posao značio i početak novog projekta. Kao rezultat toga, postali smo jedina domaća firma koja je ušla na globalnu A listu Fiat-ovih dobavljača za čelične konstrukcije, nakon čega smo dobijali pozive za učešća na tenderima za izgradnju Fiat-ovih pogona u Torinu i Brazilu.
U Kragujevcu smo, pored rekonstrukcije postojećih i izgrade novih čeličnih konstrukcija proizvodnih hala, radili i specifične poslove rekonstrukcije kompletnih fasada na zgradama 1,2,3,4,5,6,7 i 10  u krugu kompanije. Ugrađeno je preko 40.000 kvadratnih metara kompletno nove fasade uz pomoć panela sa ispunom od mineralne vune i oko 20.000 kvadrata fasadne stolarije.
Takođe, urađena je i kompletna rekonstrukcija Upravne zgrade FIAT-a, u kojoj su smeštene kancelarije menadžmenta i odeljenja nabavke, koja je uključivala kompletno novu fasadu objekta i dovođenje objekta na nivo „pametne zgrade“. Postavljeni su sistemi-senzori koji detektuju vremenske prilike (sunce, sneg, kiša vetar) i na osnovu toga otvaraju i zatvaraju venecijanere koji su postavljeni na prozorima. Radovi su završeni u rekordnom roku od dva meseca.
Glavni posao „Amige“ za ovu kompaniju  bio je posao izgradnje stanica za punjenje akumulatora u zgradama preseraja, karoserije, montaže i centralnog magacina. U pitanju su specifične stanice prototipnog tipa, a ova vrsta posla prvi put je rađena i u Srbiji, i u „Fiatovim“ fabrikama. Kao potpuno novi sistem za punjenje akumulatora urađeni su nosači punjača baterija i kranske staze.
Na preporuku Fiat-a, njegov kooperant „Magneti Mareli“ poverio nam je izvođenje kompletnih radova po principu „ključ u ruke“ na izgradnji svog pogona u  krugu fabrike FAS u Kragujevcu. Urađeni su kompletni arhitektonsko-građevinski, elektro i mašinski radovi.

 FIAT  FIAT  FIAT
 FIAT  FIAT  FIAT
 FIAT  FIAT  FIAT