Aerodrom Nikola Tesla

IMAG0378"Amiga” je u svoje reference uvrstila i rekonstrukciju prijemno-odlaznih transfernih hodnika putnika, odnosno tzv. fingerskih hodnika sa čekaonica na aerodromu “Nikola Tesla” u Beogradu. U prvoj fazi radova rađena je priprema i montaža čelične konstrukcije, a u međuvremenu su završeni svi radovi koje su izvodili, kako “Amiga”, tako i naši partneri u tom poslu koji je podrazumevao proširenje korisne površine aerodroma, naročito dela za prihvat i otpremu putnika, za oko 7.000 kvadratnih metara. “Amiga “ je , kad su građevinski radovi u pitanju, izradila radioničku dokumentaciju, proizvela je i montirala čeličnu konstrukciju, kao i protivpožarnu zaštitu za novu konstrukciju. Fingeri su sredinom maja 2012.godine pušteni u rad, kada su i primili prve putnike. Svi radovi obavljani su u restriktivnoj zoni, iza granične linije, što je podrazumevalo komplikovane bezbednosne procedure. 

Takođe, na Aerodromu "Nikola Tesla" samostalno smo uradili kompletnu rekonstrukciju i opremanje  „Biznis kluba“ po principu „ključ u ruke“. Prostor “Biznis kluba” je prilagođen visokim zahtevima putnika biznis-klase na aerodromu. Amiga je uradila enterijer vrhunskog kvaliteta ovog luksuznog objekta za prihvat VIP putnika, odnosno onih koje prema ugovorima sa avio kompanijama, tretiraju kao VIP klijente i smeštaju ih u posebne prostorije. U pitanju je zaseban deo aerodroma koji omogućava kompletan komfor za goste koji imaju pravo  na VIP režim putovanja.  Radovi na aerodromu vrlo su specifični kako sa stanovišta složenih bezbednosnih procedura tako i sa stanovišta visokog zahtevanog nivoa kvaliteta radova i ugrađene opreme, kao i poštovanja radnog procesa na samom aerodromu koji se neprekidno vrši i u vreme izvođenja radova.

Na osnovu uspešno realizovanih projekata na aerodromu "Amiga" je dobila i takozvanu "veliku licencu" Ministarstva građevine Republike Srbije za izvođenje radova na ovoj vrsti objekata.

 Aerodrom Nikola Tesla  Aerodrom Nikola Tesla  Aerodrom Nikola Tesla
 Aerodrom Nikola Tesla  Aerodrom Nikola Tesla  Aerodrom Nikola Tesla

Biznis Klub

 Biznis klub  Biznis klub  Biznis klub