PROIZVODNI PROGRAM

Dekorativno osvetljenje i parkovska oprema

parkovaska opremaProizvodnja dekorativnih livenih stubova javne rasvete i urbanog mobilijara je jedna od najprepoznatljivijih i najdugotrajnih Amiginih programa. Nema grada u Srbiji, a gotovo da nema u regionu u kome nismo osvetlili i ukrasili glavne ulice, pešačke zone, šetališta i parkove.
Veliki broj različitih modela, kao i spremnost da se izađe u susret novim arhitektonskim i dizajnerskim zahtevima čine nas prepoznatljivim u ovom segmentu.     
Kao materijal za izradu dekorativnih kandelaberskih stubova koristi se liveni silumin, sivi liv, bronza, aluminijumski ili čelični profili i poliester.

Zavisno od potrebe, dekorativni kandelaberski stubovi iz našeg proizvodnog programa mogu se opremiti i sa:
odgovarajućim nosačem svetiljke, što omogućava ugradnju gotovo svih vrsta svetiljki koje su na raspolaganju na tržištu, kako standardnih metal halogenih ili natrijum visokog pritiska, tako i svetiljki sa LED izvorima svetla, priključcima za dekoratvno reflektorsko osvetljenje i za prazničnu dekorativnu rasvetu, žardinjerama za dekorativne biljke i sl.
Antikorozivna zaštita stuba vrši se postupkom toplog cinkovanja (za čelične elemente). Za elemente od livenog silumina i sivog liva vrši se peskarenje po propisanoj proceduri. Kompletan stub se završno farba u RAL tonu prema izboru Naručioca, prema tehnologiji bojenja, postupkom tečnog farbanja ili elektrostatičkim postupkom u RAL tonu prema zahtevu Naručioca.

 Dekorativni stubovi i parkovska oprema  Dekorativni stubovi i parkovska oprema  Dekorativni stubovi i parkovska oprema
 Dekorativni stubovi i parkovska oprema  Dekorativni stubovi i parkovska oprema  Dekorativni stubovi i parkovska oprema
 Dekorativni stubovi i parkovska oprema  Dekorativni stubovi i parkovska oprema  Dekorativni stubovi i parkovska oprema
 Dekorativni stubovi i parkovska oprema  Dekorativni stubovi i parkovska oprema  Dekorativni stubovi i parkovska oprema
 Dekorativni stubovi i parkovska oprema  Dekorativni stubovi i parkovska oprema  Dekorativni stubovi i parkovska oprema