NOVE TEHNOLOGIJE NA ULICAMA BEOGRADA

Još jedan primer primene inovativnih rešenja u oblasti javne rasvete. Podržavamo zahteve smart city koncepata u urbanom okruženju. Rešenja su prilagođena posebnim zahtevima krajnjeg korisnika. Zajedno sa kolegama iz BBaI-a  isporučili smo stubove za nošenje solarnih panela.

 Nove tehnologije na ulicama Beograda  Nove tehnologije na ulicama Beograda  Nove tehnologije na ulicama Beograda